RECOMMEND
เรียนออนไลน์ - การทำธุรกิจร้านค้าขายยีนส์ (คอร์สชุด “เปลืองผ้า” 4)
Online Now 10 Topic

เรียนออนไลน์ - การทำธุรกิจร้านค้าขายยีนส์ (คอร์สชุด “เปลืองผ้า” 4)

Leader Wings - ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรง โดยเว็บไซต์ leader Wings
RECOMMEND
เรียนออนไลน์ - กระชากยอดซื้อจากลูกค้าองค์กร  (How to Win Buyer รู้ทันจัดซื้อ)
Online Now 0 Topic

เรียนออนไลน์ - กระชากยอดซื้อจากลูกค้าองค์กร (How to Win Buyer รู้ทันจัดซื้อ)

พรพรหม กฤดากร - อดีตผู้บริหารงานจัดซื้อในธุรกิจค้าปลีกผู้มีประสบการณ์บริหารเงินหลัก 100 ล้านบาทต่อปี
เรียนออนไลน์ - เทคนิคตั้งคำถาม ปิดการขายได้ชัวร์  (Power Question 1)
Online Now 1 Topic

เรียนออนไลน์ - เทคนิคตั้งคำถาม ปิดการขายได้ชัวร์ (Power Question 1)

เรียนออนไลน์ - ถามให้เป็นเห็นเงินล้าน (Power Question 2 )
Online Now 1 Topic

เรียนออนไลน์ - ถามให้เป็นเห็นเงินล้าน (Power Question 2 )

Official CEO Essential Facebook Ad & Online Sales Process
Online Now 12 Topic

Official CEO Essential Facebook Ad & Online Sales Process

พรพรหม กฤดากร - อดีตผู้บริหารงานจัดซื้อในธุรกิจค้าปลีกผู้มีประสบการณ์บริหารเงินหลัก 100 ล้านบาทต่อปี
Back to top